Directory

Statesboro Campus
Syno_JenniferJennifer Syno
Director
Statesboro Campus-Hollis 0101
Phone: (912) 478-1931
jsyno@georgiasouthern.edu
Lan-Anh Vo
Academic Advisor
Statesboro Campus-Hollis 2105
Phone: (912) 478-1931
Email: lvo@georgiasouthern.edu
Advises students with last names A-Can
Williams-Sledge_ZakiaZakia Williams-Sledge
Academic Advisor
Statesboro Campus-Hollis 2105
Phone: (912) 478-4723
zwilliamssledge@georgiasouthern.edu
Advises students with last names Car-D
Veronica M. Jones
Academic Advisor
Statesboro Campus-Hollis 0101
Phone: (912) 478-1931
vjones@georgiasouthern.edu
Advises students with last names E-Harp
Cherry-Beck_KimKim Cherry-Beck
Academic Advisor
Statesboro Campus-Hollis 2105
Phone: (912) 478-4723
kcherrybeck@georgiasouthern.edu
Advises students with last names Harr-Ki
Taylor_ScottScott Taylor
Academic Advisor
Statesboro Campus-Hollis 0101
Phone: (912) 478-1931
ttaylor@georgiasouthern.edu
Advises students with last names Kj-Mi
Baker_RenaeRenae M. Baker
Academic Advisor
Statesboro Campus-Hollis 2105
Phone: (912) 478-4723
rmbaker@georgiasouthern.edu
Advises students with last names Mj-Rh
Britany Gibson
Academic Advisor
Statesboro Campus-Hollis 0101
Phone: (912) 478-1931
bgibson@georgiasouthern.edu
Advises students with last names Ri-Ta
Richardson_BrendaBrenda Richardson
Academic Advisor
Statesboro Campus-Hollis 0101
Phone: (912) 478-1931
brendarichardson@georgiasouthern.edu
Advises students with last names Tb-Z
Staff
Tracy Edwards
Secretary
Statesboro Campus-Hollis 0101
Phone: (912) 478-1931
Email: tracyedwards@georgiasouthern.edu

 

 

Last updated: 11/6/2017

CHP Student Services Center • PO Box 8089 Statesboro, GA 30460 • (912) 478-1931 • chp@georgiasouthern.edu